דלג לתפריט הראשי (מקש קיצור n) דלג לתוכן הדף (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

קופת הביטוח של הפלמ"ח

העזרה ההדדית הייתה אחד מערכי היסוד עליהם התחנכו חברי הפלמ"ח ושאפו ליישמם בחיי היום-יום. עוד משלב מוקדם יחסית עמדה על סדר היום של מטה הפלמ"ח סוגיית הסיוע לחברים המשרתים בהתנדבות פרקי זמן ארוכים ונזקקים למימון כספי לצורך טיפול במצבים משפחתיים, בתחומים אנושיים ובריאותיים.
העזרה ההדדית הייתה אחד מערכי היסוד עליהם התחנכו חברי הפלמ"ח ושאפו ליישמם בחיי היום-יום. עוד משלב מוקדם יחסית עמדה על סדר היום של מטה הפלמ"ח סוגיית הסיוע לחברים המשרתים בהתנדבות פרקי זמן ארוכים ונזקקים למימון כספי לצורך טיפול במצבים משפחתיים, בתחומים אנושיים ובריאותיים. אליעזר שושני, קצין המינהלה במטה הפלמ"ח, הציע להקים 'קופת ביטוח' פנימית שתסייע במתן מענה הולם למקרים אלה.
'קופת הביטוח' של הפלמ"ח הוקמה בספטמבר 1945. אמנם גם קודם לכן הייתה בפלמ"ח מודעות להכרח בביטוח החברים שקיבלו על עצמם לקיים אורח חיים הכרוך בסכנות רבות, אלא שהמצוקה הכספית וטרדות היום-יום גרמו לדחיית הטיפול בנושא. גידולה המהיר של ה'חטיבה', עם גיוסם של נערי השכונות ("הצנחנים") וגיוס ההכשרות, הביא לעלייה במספר הנזקקים לתמיכה במשפחות, והחריף את הצורך בפתרון ממוסד של נושא הביטוח. ביסוסה המשקי והתקציבי של ה'חטיבה' סייע להסדרת העניין. הפתיחה בפעולות 'המאבק החמוש' נגד הבריטים, והנפגעים שנגרמו בעטיין, האיצו את התארגנות הקופה.
בהתאם לרוח הפלמ"ח ולדמותו, נקבע העיקרון הבסיסי למימון 'קופת הביטוח': גיוס כספים מכל אנשי החטיבה והענקת זכות לכל חבר להיעזר בקופה במקרה הצורך. העיקרון יושם באמצעות הפרשת סכום קטן מדמי הכיס החודשיים של כל חברי הפלמ"ח, ללא הבדל דרגה. מקורות נוספים היו:
1. מעין "מס" שהעביר 'ההמוסד לעלייה ב'', ל'קופת הביטוח' - סכום ידוע שנקבע לפי מספר שליחי הפלמ"ח שהשתתפו במבצעי ההעפלה.
2. הקצבה מיוחדת של מטכ"ל ה'הגנה'.
3. סכומים, שקוצצו מסעיפים שונים הועברו ממטה הפלמ"ח מעת לעת.
4. יום עבודה אחד בשנה של כל חבר בפלמ"ח.
הנהלת הקופה, שבראשה עמד אליעזר שושני, מנתה עוד ארבעה חברים ויוצגו בה כל הדרגות בפלמ"ח. חוקי הקצאת הכסף מהקופה היו גמישים, תוך השארת פתח למתן מענה ספציפי לכל מקרה לגופו. הנהלת הקופה סייעה לנזקקים מקרב חברי הפלמ"ח למצוא מענה לבעיותיהם המשפחתיות הדוחקות בסכומים לא גדולים אך סבירים בתנאי התקופה ואילוציה, וכן תמכה בבני משפחותיהם של החברים שנפצעו או נפלו במבצעי החטיבה.