דלג לתפריט הראשי (מקש קיצור n) דלג לתוכן הדף (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

מורשת שיתוף נשים בעלוני הפלמ"ח

התייחסות לשאלת הנשים-החברות, מקומן ותפקידן בחטיבה, חזרה והופיעה מפעם לפעם בעלונים, ששיקפו נאמנה את מצבן של החברות ולבטיהן ואת יחסה של מִפְקדת החטיבה אליהן ואל בעיותיהן.
עלוני הפלמ"ח שימשו מרגע הופעתם במה לייצוג עמדות ודעות בנושאים שונים ומגוונים שעמדו על הפרק. העלון הראשון יצא לאור בסטנסיל בדצמבר 1941 ומאז הופעתו ועד לגיליון האחרון (76) שיצא לאור בשנת 1949 שימשו העלונים אמצעי השפעה חשוב של הפיקוד ועל ההוויה החברתית והתרבותית של הפלמ"ח וכלי ביטוי לדעותיהם של חברי הפלמ"ח.
התייחסות לשאלת הנשים-החברות, מקומן ותפקידן בחטיבה, חזרה והופיעה מפעם לפעם בעלונים, ששיקפו נאמנה את מצבן של החברות ולבטיהן ואת יחסה של מִפְקדת החטיבה אליהן ואל בעיותיהן.
בבחינת איזכור עניינן של החברות במסגרת העלונים, יש לבחון מצד אחד את תדירות הופעתם של הדיווחים והדיונים על אירועים הקשורים לפעילות החברה בחטיבה, ומצד אחר את אופיים של האיזכורים והתמונה המצטיירת מהן. עם זאת ראוי לזכור כי יש בין שני ההיבטים קשר והשפעה הדדית.
העלונים הראשונים דיווחו על פעילות החברות בפלוגות הפלמ"ח במסגרת הדיווחים השוטפים על פעילות הפלוגות. כנס החברות במשמר-העמק (ספטמבר 1943) , שהיה ראשון ויחיד מסוגו לאורך כל התקופה, נזכר בעלון שיצא באותו חודש (מס' 10) והובטח שיוקדש לו עלון מיוחד. בגיליון מיוחד שיצא כחצי שנה לאחר הכנס, הוצג מבחר מן הדעות שהושמעו בכנס, נכללו פרקי היסטוריה על תולדות שליבון של נשים במערכות הצבאיות, ואף נמסר דיווח על החלטות הכנס.
מגיליון זה (מספר 15 פברואר 1944) ועד מלחמת העצמאות (גיליון מספר 59, מרס 1948) אין דיווחים מיוחדים על נושא החברות, ונראה שמידת התעניינות בנושא פחתה. לעומת זאת מוקדשים עמודי השער של עלונים אחדים לגיבורות מחתרת בשואה (מס' 27, 26).
בגיליון 59, בעקבות התפתחות המערכה הצבאית והשפעתה על ארגון הכוח הלוחם של החטיבה מתחדש הדיון מעל דפי העלונים. ממועד זה ועד ספטמבר 1948 (גיליון מספר 71) נדונו מעמדה ותפקידיה של החברה בתדירות גבוהה בעלוני הפלמ"ח. הדיון התפתח מגיליון לגיליון כאשר הכותבים, ביניהם גם חברים ובעיקר חברות, מבקשים להגיב על הדעות השונות שהוצגו בעלונים ועל הפעילות שהתרחשה בפועל.
מבטויי החברות בעלונים משתקפת מצוקתן, הנובעת מבעיית שילובן בלחימה וניכרות תהיות באשר למקומן בחטיבה ותרומתן לה. בעוד שאחדים מהביטויים מעלים על נס את חשיבות תפקידיהן הלא קרביים של הבנות, מחייבים ביטויים אחרים מתן אפשרות לכל מגוייסת הרוצה ויכולה לקחת חלק בפעילות המבצעית.
עלוני הפלמ"ח שיקפו את הוויכוח המעשי שהתנהל בשטח, בין המגוייסים והמגוייסות וגם את עמדת מטה החטיבה (בעלונים מספר 60, 61) שייחס חשיבות רבה לפעילות החברות ולתרומתן לחטיבה. תדירות הופעתם של הדיווחים והמכתבים שיקפה את מידת העניין של החברים בנושא זה ואת חשיבותו לחברות, לחברים ולחטיבה כולה.
ניתן להסיק שהנושא נדון בעלונים באותן תקופות שבהן שאלת שילוב החברות בפעילות החטיבה עמדה על הפרק. הדיווחים על פעילות מבצעית של חברות פלמ"ח ועל נפילת חברות בפעילות כזאת מופיעים בהבלטה מיוחדת.