דלג לתפריט הראשי (מקש קיצור n) דלג לתוכן הדף (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

הסכם ההכשרות

על פי סעיף הפתיחה שלו נועד הסכם ההכשרות, שנחתם בקיץ 1944 בין מטה הפלמ"ח לבין הנהגות תנועות-הנוער החלוציות (כשכל הכשרה חותמת על ההסכם עם התגייסותה), למזג את ההכשרה הצבאית עם ההכשרה ההתיישבותית. הסכם ההכשרות התבסס על הסדר העבודה והאימונים ונכללו בו 14 סעיפים שונים המגדירים את הזכויות והחובות של חברי ההכשרה כפרטים, של ההכשרה כגוף תנועתי ושל ה'חטיבה' כגוף צבאי.
על פי סעיף הפתיחה שלו נועד הסכם ההכשרות, שנחתם בקיץ 1944 בין מטה הפלמ"ח לבין הנהגות תנועות-הנוער החלוציות (כשכל הכשרה חותמת על ההסכם עם התגייסותה), למזג את ההכשרה הצבאית עם ההכשרה ההתיישבותית. הסכם ההכשרות התבסס על הסדר העבודה והאימונים ונכללו בו 14 סעיפים שונים המגדירים את הזכויות והחובות של חברי ההכשרה כפרטים, של ההכשרה כגוף תנועתי ושל ה'חטיבה' כגוף צבאי. להלן פירוט ההסכם:
1. זכויות וחובות חברי ההכשרה - כפרטים:
- זכות הגיוס נתונה לכל אחד מחברי ההכשרה: בנים, בנות ובלתי כשירים, פרט למקרים של בעיות בריאות מיוחדות.
- חובת הפרט: התגייסות אישית וכפיפות למפקד המחלקה.
- הוצאה ממחלקת הפלמ"ח מחייבת הרחקה גם מההכשרה.
- מעמדו האישי של כל אחד שווה לזה של כל מגוייס אחר בחטיבה.
2. זכויות וחובות ההכשרה:
- כל גרעין זכאי לאחר גיוסו לתקופת הכנה: שלושה חודשים של עבודה במשק ללא אימונים.
- הפונקציות הניהוליות יהיו באחריות ההכשרה: ההכשרה תקבע את סדרן העבודה, האפסנאי ומחלק הסדקית.
- המטה חייב להקצות זמן לפעילות חברתית-תרבותית של ההכשרה ולאפשר הכשרה משקית לחבריה.
- ההכשרה מעורבת בהחלטות מטה הפלמ"ח בעניינים הנוגעים למשק ההכשרה, שליחת מיכסות לפיקוד ויציאה לקורסים מקצועיים.
- פעילות תנועתית: התנועה זכאית לקבוע את המדריך התנועתי של ההכשרה ולהוציא ממנה שליחים להדרכה בתנועת-הנוער. חברי ההכשרה זכאים להשתתף בכנסים של התנועה.
3. זכויות וחובות ה'חטיבה'.
- למפקד המחלקה סמכות עליונה על כל חברי ההכשרה.
- חובה לגייס את כל חברי ההכשרה ולשמור על קיומה בשלמות בתוך הפלמ"ח.
- כאשר מספר חברי ההכשרה קטן או גדול ממצבת כוח האדם של מחלקה, רשאי המטה להשלים או לחלק את ההכשרה כך שתתאים לגודל תיקני של מחלקה.
- המטה יקבע בשיתוף עם תנועת-הנוער את משק ההכשרה ואת המיועדים לתפקידי הדרכה ולהתמחויות מקצועיות במסגרת מיכסת הגיוס.
- המטה יקבע את מסגרת האימונים ואת הפעילות הצבאית הנדרשת.
- במצב חירום, זכאי המטה לבטל את כל הכללים הנ"ל.
- החטיבה אינה חייבת בהוצאות הנובעות מפעולות שאינן צבאיות (פעילות תנועתית).
מסגרת ההסכם איפשרה את גיוסן של הכשרות תנועות-הנוער החלוציות עד לראשית מלחמת העצמאות. בנסיבות החדשות של המלחמה נדרשו שינוים. נעשה ניסיון לשינוי מתון בתוספת להסכם (דצמבר 1947), אך בפועל ביטלה המלחמה את רוב הכללים.