דלג לתפריט הראשי (מקש קיצור n) דלג לתוכן הדף (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

פעולות הלילה בחשיבה הצבאית

הפעולה הלילית תפסה מקום מרכזי במחשבה הצבאית של הפלמ"ח, בהיותה אחת מאבני היסוד בתורת הלוחמה הזעירה בה דגל הפלמ"ח. ללילה נודעו שני תפקידים ברמה הטקטית: לשמש כתחליף לעוצמת האש, ולתת מיסתור לפעילות המחתרת.
הפעולה הלילית תפסה מקום מרכזי במחשבה הצבאית של הפלמ"ח, בהיותה אחת מאבני היסוד בתורת הלוחמה הזעירה בה דגל הפלמ"ח. בשעות הלילה ערכו יחידות הפלמ"ח את מרבית מבצעיהם היזומים, וחלק משמעותי מאימוניהם הוקדש ללימוד ולתירגול פעילות לילית. העדפת זמן החשיכה נקבעה מתוך אילוץ, פרי תנאי המחתרת (תנאים שבהם פעל הפלמ"ח בתקופת העיצוב של דרכי פעולתו וברוב שנות קיומו). העדפת הלילה חייבה להקנות ללוחמים ולמפקדים גמישות מחשבה ומיומנות פעולה ברמה כזאת שבה יתפקדו בלילה כמו ביום.
מגמת האימונים היתה פיתוח "חושי הלילה" של כל לוחם, כך שיקנו לו ביטחון ושלווה במקום תחושות הפחד האופפים אנשים בלילה, לרוב, ויכשירוהו להפיק את מירב היתרונות הטקטיים הנובעים מפעילות בחשיכה. לשם כך כללו אימוני הלילה של לוחמי הפלמ"ח תירגול המיומנויות: תנועה, התגנבות יחידים, התמצאות, קרב מגע והיאחזות ראשונית בפאתי היעד המותקף.
ללילה נודעו שני תפקידים ברמה הטקטית: לשמש כתחליף לעוצמת האש, ולתת מיסתור לפעילות המחתרת. עוצמת האש המוגבלת היתה לא רק תוצאה של העדר נשק כבד אלא גם של היקפו המצומצם של הכוח. בתנאים אלה, נדרשו הלוחמים לנצל את גורם ההפתעה תוך חתירה להיתקלות בטווחים של נשק קל. כן נמנעו מקיום מבצעים ביום, כדי למנוע מהבריטים ללכוד את המשתתפים. חסות החשיכה צמצמה את הסכנה האורבת לכוחות התוקפים. פעולות הלילה התבססו על מסע התקרבות שקט ובנתיב נסתר אל היעד, תקיפה במפתיע והיעלמות בחשאי לבסיסי הנסיגה. יכולת הפעולה בלילה נשענה על הכשרת יחידות קטנות ברמת החוליה, הכיתה והמחלקה לפעולה עצמאית, הן של הלוחמים והן של המפקדים הזוטרים. פעולות הלילה תבעו יכולת פיקוד גבוהה ממפקדים זוטרים ומשמעת חמורה מכל טוראי.