דלג לתפריט הראשי (מקש קיצור n) דלג לתוכן הדף (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

הפלמ"ח בגולה

הידיעות על שואת יהודי אירופה במלחמת העולם השנייה והתגברות ההתנכלויות ליהודים בארצות ערב בראשית שנות הארבעים, היוו זרז להתחלת פעולת הפלמ"ח גם מעבר לתחומי ארץ-ישראל, במגמה להבטיח חיי היהודים בגולה ולסייע בעלייתם לארץ.
הפלמ"ח היה באופיו ובחינוכו גידול ארץ-ישראלי מובהק. בשנותיו הראשונות היו מרבית חבריו ומפקדיו בני הארץ, שחונכו בה וספגו את אווירתה ותרבותה. ערכי היסוד עליהם הושתתה היחידה היו: ההגנה העצמית, הגישה האקטיביסטית, מרכזיותו של המפעל ההתיישבותי בארץ-ישראל עבור העם היהודי והחתירה לעצמאות יהודית בארץ-ישראל.
תחושת שותפות הגורל עם יהודי הגולה והנכונות להירתם לסייע להם לא עמדו בראש מעייניהם של חברי הפלמ"ח. נפוצה בקרבם תחושת רתיעה ואף סלידה מהוויית החיים בגולה, תוך גילויי התנשאות וניכור כלפי יהודיה. רק פעולה חינוכית מתמשכת ומכוונת שנעשתה ביוזמת מטה הפלמ"ח, סייעה להטמיע בהדרגה בקרב רבים מחברי החטיבה את ההכרה בדבר נחיצותה וחשיבותה של היציאה לשליחות בגולה.
הידיעות על שואת יהודי אירופה במלחמת העולם השנייה והתגברות ההתנכלויות ליהודים בארצות ערב בראשית שנות הארבעים, היוו זרז להתחלת פעולת הפלמ"ח גם מעבר לתחומי ארץ-ישראל, במגמה להבטיח חיי היהודים בגולה ולסייע בעלייתם לארץ.
בשנים 1948-1943 פעלו שליחי הפלמ"ח לגולה בתחומים הבאים:
1. באירגון ההגנה העצמית של היהודים בארצות ערב.
2. בסיוע לעלייתם של יהודים מארצות ערב בדרך היבשה מגבול הצפון.
3. במסגרת משלחת 'הגנה' שפעלה באירופה לאחר תום מלחמת העולם השניה.
4. בהדרכה במחנות הפליטים באירופה ובליווי אניות המעפילים.
5. באימון המעפילים שגורשו למחנות המעצר בקפריסין, במסגרת 'שורות-המגינים'.
במשימות אלה השתתפו במרוצת חמש השנים מאות מחברי פלמ"ח. הם פעלו לרוב כיחידים או בקבוצות קטנות. הפלמ"חאים נשלחו לתפקידיהם ביוזמת מטה הפלמ"ח ובברכתו אבל בדרך-כלל הוכפפו לפיקוד ה'מוסד לעליה ב' או למסגרות אחרות של ה'הגנה'. עם זאת, שמרו על קשריהם ועל זיקתם ל'חטיבה' אשר ממנה ומטעמה יצאו לשליחותם בנכר. משימותיהם של שליחי הפלמ"ח לגולה היו משימות צבאיות, אך בנסיבות בהן פעלו, הם נדרשו להקדיש חלק ניכר מזמנם לפעילות בתחומים אזרחיים מגוונים.
המפגש והמעשה היומיומי קירב את חברי הפלמ"ח לעולמם של יהודי הגולה והם הכירו את תרבותם, מציאות חייהם וקשייהם. שליחי הפלמ"ח רכשו בפעולותיהם את תחושת האחדות בין חלקי העם הפזורים בגולה וצרפוה לערכי היסוד שלהם. הם נשאו אל יהודי הגולה שעימם באו במגע את בשורת ארץ-ישראל. בהתנהגותם הבוטחת ובאחריות שנטלו על עצמם לגורל היהודים שנקלעו למצוקה, הם ייצגו את נכונותו של היישוב בארץ לבוא לעזרתם ואת הביטחון באפשרות לחתור לעצמאות מדינית ואף להשיגה.