דלג לתפריט הראשי (מקש קיצור n) דלג לתוכן הדף (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

פלוגות הפלמ"ח באיטליה

שם המעיד/ה: חיים כהנא
שם המראיין/נת: עדות עצמית
תאריך מתן העדות: 1.1987
מקור העדות: ארכיון בית הפלמ"ח
נושא: עליה ב', מחנה העקורים באירופה, ההעפלה מאירופה, השואה, ארגון ה"הגנה", התנדבות לצבא הבריטי, הצלת יהודים, הפלמ"ח באירופה, מחנות הפליטים באירופה, צבא בריטי, גיוס לפלמ"ח, אימונים, מלחמת העולם השנייה, אוניית המעפילים "שבתאי לוז'ינסקי", עלייה ד'
תוכן העדות:
עדות זו היא חלק מחומר הגלם שהוכן עבור ספר "פלוגת הפלמ"ח באיטליה". המעיד שרת בצבא הבריטי, בפלמ"ח - בפלוגה ג', במוסד לעלייה ב'. עריקת חיילים יהודיים מהבריגדה לפעילות במוסד לעלייה ב' באירופה; בזהות של פליטים יהודיים נסעו הלוחמים בשיירה לאיטליה בפקודו של מכבי מוצרי; מחנה פולינה: ההכשרה הצופית, אימונים, לימודים, הווי ארץ ישראלי; מחנה "אקוה סינטה": תנאים, לימודים, אימונים; מעבר הגבול חזרה לגרמניה; מחנות העקורים והפעילות בהם; חזרה לארץ במסגרת עלייה ד' - יהודים שהיו אזרחים בארץ ישראל ובמקרה נותרו בגרמניה בעת המלחמה, היו זכאים לשוב ארצה. מעפילים רבים השתמשו באישורים אלו ועלו ארצה; עליית החניכים באונייה "שבתאי לוזינסקי" שהגיעה לחוף ניצנים
תקופת העדות: 1944-1947