דלג לתפריט הראשי (מקש קיצור n) דלג לתוכן הדף (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

שירים בקנה - שירי פולקלור של חיילים וחיילות ישראליים

שם המחבר: מילוא, חיה
שם העורך: נאוה זילצר
מספר העמודים: 365
הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
תאריך הוצאה לאור: 2016
סוג: מחקר
מיקום בספריה: שיר וזמר

תיאור הספר

"רד אלינו אוירון/ קח אותנו ללבנון/ נילחם בשביל שרון/ ונחזור בתוך ארון" (שיר חיילים ממלחמת לבנון הראשונה). שירי חיילים הם מרכיב מרכזי בפולקלור הצהלי. אלה שירי עם קבוצתיים. הנוצרים לרוב על בסיס פעמונים פופולאריים ידועים. הם צומחים באופן ספונטאני וללא הכוונה מלמעלה, מושרים ומופצים על ידי חיילים למען עצמם במהלך שירותם הצבאי. החיילים מבטאים בהם את רחשי לבם באופן כן וברור, שכן אופי הסוגה מעניק להם חופש ביטוי המשוחרר כמעט ממגבלות חברתיות, וגאוות יחידה נבנית ומתעצבת סביבם. הספר מספק גם התבוננות בהיסטוריה של הפולקלור הצבאי הישראלי והתיאור מקיף של מהלך תרבותי, הנפרס לאורך עשרות שנים, מהם אפשר ללמוד על התמורות שחלו ביחסו של הלוחם הישראלי למרחב הארץ ישראלי, לתפיסת הכוח הפיזי הנתון בידיו ולתפיסת הגבורה והמוות. השירים נבחנים אל מול נרטיבים אידאולוגיים הגמוניים ומבני עומק תרבותיים, ומן הספר עולה שניתן להניב תובנות בעלות משמעות אקטואלית מטקסטים הנתפסים כשוליים הזניחים וחסרי כל (או 'קול') נוכחות סמכותית במרחב התרבות הישראלית. הספר מספק גם התבוננות בהיסטוריה של הפולקלור הצבאי הישראלי והתיאור מקיף של מהלך תרבותי, הנפרס לאורך עשרות שנים, מהם אפשר ללמוד על התמורות שחלו ביחסו של הלוחם הישראלי למרחב הארץ ישראלי, לתפיסת הכוח הפיזי הנתון בידיו ולתפיסת הגבורה והמוות. השירים נבחנים אל מול נרטיבים אידאולוגיים הגמוניים ומבני עומק תרבותיים, ומן הספר עולה שניתן להניב תובנות בעלות משמעות אקטואלית מטקסטים הנתפסים כשוליים הזניחים וחסרי כל (או 'קול') נוכחות סמכותית במרחב התרבות הישראלית. פרקי הספר: הקדמה השירים כתקשורת של זהות מחקר השירים עד כה בארץ ובעולם. פרק ראשון שירי חיילים בזמר העברי – סקירה היסטורית ראשית הציונות – שירי משמר תקופת היישוב – האתוס הדפנסיבי תקופת היישוב – האתוס האופנסיבי מלחמת העולם השנייה – דמות הלוחם שירי הפלמ"ח ומלחמת העצמאות הלהקות הצבאיות. פרק שני הגדרת הסוגה קריטריון החיבור קריטריון הביצוע קריטריון ההפצה. פרק שלישי תיאור הקורפוס שיר עם ושיר עם ספרותי תהליך איסוף השירים שירים חלקיים – שיר הוא לא רק מילים הגדרת נוסחים נושאי השירים שכיחות הביצוע על פי יחידות שירי חיילות התפלגות השירים בקורפוס על פי סוגי מנגינות טבלה :1 התפלגות השירים בקורפוס על פי סוגי מנגינות. כל מנגינה נספרה פעם אחת. היעדר שירי הג'ודי מן הפולקלור הצהלי יחסים הדדיים בין הפולקלור לתרבות הפופולארית. פרק רביעי מודל אינטרטקסטואלי רב ממדי לפרשנות שירי החיילים אינטרטקסטואליות בתרבות ובספרות הצגת המודל הדגמה: היה היה פנס בודד איך שיר נולד? תהליך חיבורו של שיר חדש עקרונות השיבוץ של תמליל הפזמון הפופולארי בשירי החיילים. פרק חמישי השיר כדיבור חיילי - התפקידים התקשורתיים של השירים התמרה: מזהות פרטית לזהות קבוצתית יצירת ביוגרפיה קבוצתית דיאלוג בין הפרט לקבוצה: השיר כנשק חברתי דיאלוג בין הקבוצה לסמכות הצבאית דיאלוג בין קבוצות מתחרות: מאבק על סטאטוס ויוקרה דיאלוג עם החברה האזרחית: קולות מן השוליים סגנון הביצוע בין צעקה למלמול. פרק שישי זהות לאומית - משיר מזדהה לשיר מתגרה שירי מלחמת העולם השנייה לקראת מדינה שירי הפלמ"ח ומלחמת העצמאות פאתוס ומרירות מבודחת – במעבר מיישוב למדינה שמם הולך לפניהם – שירי שנות השישים תקווה לניצחון ושיח של שלום – שירי מלחמת יום הכיפורים שירי התרסה והתגרות – שירי מלחמת לבנון הראשונה ואילך. פרק שביעי המרחב בשירי החיילים מישור הארגון הטופוגראפי של המרחב בשירי חיילים מישור הארגון הכרונוטופי של המרחב מישור הארגון הטקסטואלי היבטים אידאולוגיים בעיצוב המרחב הארץ בשירי הזמר העברי הארץ בשירי החיילים שירי טרום המדינה שירי מלחמת העצמאות: מודל היציאה והחזרה שירי שנות השישים עד ראשית שנות השמונים: התבנית מ... עד... שירי שנות השמונים ואילך. פרק שמיני גבורה ומוות – הומור שחור בשירי לוחמים תפיסת הגבורה בשירי חיילים מן הזמר העברי תפיסת הגבורה בשירי החיילים ייצוג המוות במלחמה בשירי הזמר העברי: מודל המת-החי גיוונים במודל המת-החי פריחה ונחמה ייצוג המוות בשירי החיילים: שירי ריסוק ופירוק השירים כפרודיות וכמבעים אירוניים בין הבנה מקרוב להבנה מרחוק של החוקר. פרק תשיעי זהות גברית בשירי חיילים המוטיבציה לשירות קרבי חזית ועורף – לוחם וג'ובניק גוף וגבריות: האם נכון ש"לחירניקים לא קר"?! כבוד הלוחם שירי שבח שירי גנאי פעילות טקסית במסגרת שירי כבוד הגוף כשדה קרב חברתי תוקפנות כעיקרון מארגן נשים כאחר של הגבר חברתו הבוגדת של הלוחם שירים פורנוגראפיים. פרק עשירי זהות נשית בשירי חיילות הגישה התפקידית הטיפוסית גישה של היפוך מגדרי גישה של ריחוק תפקידי הגישה המשימתית. טבלה :2 פרמטרים של זהות נשית סיכום ביבליוגרפיה רשימת השירים על פי סדר הופעתם בספר רשימת בעלי זכויות היוצרים