דלג לתפריט הראשי (מקש קיצור n) דלג לתוכן הדף (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
ונזכור את כולם

Private Bolda Jacob

Son of Soffia and Gersham
Born in Swissland
On 12/12/1928
Immigrated on 1928
Drafted on 7/1947
Served in Palmach
In The Fourth Battalion, Harel Brigade, The Negev Brigade, The Second Battalion, Hey Company
In Hachsharat Maccabi Hatzair Hey 1947
Role: company paramedic
Killed In Battle in Operation “Yevusi"
In The War Of Independence
On 23/4/1948
In: Nabi Samuel
Buried in Kibbutz Kiryat Anavim
Was 20 years old

Photo Album

רשימות לזכרו

רשימות לזכרו

לזכרו - מחבריו בהכשרה

הכרנו את יעקב בפגישת הכשרה במשק שפיים. היה זה מחזור המגשימים החמישי של תנועתנו, תנועת המכבי הצעיר. בגרעין זה התאספו חברים מכל קצוות הארץ, יעקב היה חבר יחיד שבא מסניף גדרה וייצגו.
כבר בשיחתנו הראשונה הכרנו בו את החבר. ובימים שבאו אחרי כן למדנו לדעת את תכונותיו. הוא היה מאותם החברים הצנועים, שמבלי להתבלט באופן מיוחד ידעו לתת את כל אשר יכלו למען התגבשות החברה והרעיון. הוא ראה בחיי ההכשרה הרבה יותר מחיים חברתיים גרידא. יעקב הרגיש בכל נפשו שהוא מכשיר עצמו לקראת משהו גדול יותר. הוא הבין את גדל האחריות המוטלת על שכם כולנו יחד, וכל אחד ואחד כפרט.
חיי החברה והתפקידים הצבאיים שהוטלו עלינו באותה תקופה יצרו הווי חיים פלמחי שקשר אותנו קשר בל ינתק. בהרגשה זו של ליכוד ירדנו לנגב בבוא הצו ביום הכרזת האומות המאוחדות על הקמת המדינה העברית.
חל מפנה בחיינו, מחיי הכשרה, חיים של עבודה חקלאית עברנו לחיים של הגנה וכוננות לקראת הקרב. באותם הימים נדרשו חברינו למלא תפקידים שונים לשם הגנה על בטחון הנגב והמבואות אליו. ארבעה ראשונים יצאו כמלווים לשיירות הראשונות שיצאו בימי הפורענות לפלס דרך לנקודות העבריות. יעקב היה בין אלה שקבלו על עצמם תפקיד זה בגאוה ובנכונות. זכורים לנו אותם הימים בהם היה חוזר יעקב מתפקידו, עייף ונלהב, מספר על קורות אותה דרך ןמסביב לפינג'אן ישבנו והקשבנו לספוריו.
תקופה זו היתה קצרה, בגמר תפקידו זה כמלווה שיירות, נשלח לקורס החובשים. הוא סיים קורס זה בהצלחה רבה ומיד צורף כחובש פלוגתי ליחידה שנשלחה לפעולה מיוחדת בסביבות ירושלים. הוא נפל בשעה שחש באומץ לב לעזרת חבריו המוטלים פצועים בשדה הקרב.
חבריו בהכשרה

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח

רשימות לזכרו

לזכרו - ממשפחתו

יעקב יקירנו,
שנה חלפה מיום המר ששכלנוך. אתה שלשלת היוחסין שלנו. סבך יעקב ז"ל היה בין מייסדי תל-אביב, אביך יבדל לחיים המשיך בגדוד העברי ואתה פורץ היית ועלית על הר אל, ובגופך חסמת בפני האויב את הדרך לירושלים. חבריך באו לנחמנו וספרו על גבורתך ומסירותך.
חובש פלוגה היית, למדת ימים ולילות להגיש עזרה, נמסר לך תפקיד אחראי ומסוכן, מלאת אותו בדיקנות, חפית על חבריך עד רגעך האחרון.
בקרבות רבים השתתפת, ראו אותך פה ושם על המשמר, גורלנו המר שנבחרת להיות גואל העם בדמו. אתה בן ה-19 היית מכבי למופת. ינקת מהם את הגבורה וההקרבה והחזקת לעם את המולדת הגזולה.
יזכור עם ישראל את גבוריו - זכרך נחרת בעמוד אש הגואלים.
בים המשחררים צרורה נשמתך הזכה לעד.
משפחתך השכולה

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח