דלג לתפריט הראשי (מקש קיצור n) דלג לתוכן הדף (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
ונזכור את כולם

Lieutenant Eisenshtedet Arieh "Arilush"

Son of Malka and Tzvi-Yujik
Born in Tel aviv, Israel
On 12/1/1928
Drafted on 1944
In The Sixth Battalion -”Jerusalem", Harel Brigade, Hait Company, The Second Battalion
In Hachsharat Beit Zera
Killed In Battle in Operation Ben-Nun
In The War Of Independence
On 30/5/1948
In: Latrun Police Station
Buried in Jerusalem – Mount Herzl
Was 20 years old

Photo Album

רשימות לזכרו

לזכרו- עמוס ל.

נדמה כי זמן רב עבר מאז, אך לא כן. הרי כה ברור אראהו עומד לפני. ברור כדרכו הברורה. אריה חבר גדוד "נחשונים" בתנועת הנוער, אריה חבר הפלמ"ח ואריה חבר הקיבוץ. הדרך הרגילה והטובה של חברינו.
גבוה ובריא, טוב לב לאין שיעור ומחייך. בחפץ לב היה מקבל על עצמו כל משימה. זמן לא ארוך אחרי התנדבו לפלמ"ח נשלח לקורס מ"כ ותפס מקום חשוב באזור ירושלים. בפרוץ המלחמה נשלח כחבלן לגוש עצון, כדי למקשו. מיד בא אלינו לקיבוץ. "חברה סוף סוף". ברצון הלך לגוש ואף חשב להשאר בו עם קבוצו. מפקד הגוש בקש העברה אל תקן הקבוץ וחי עימנו. בימים קשים, כשהחלו לפנות וכל מי שרק יכול היה נוסע - צחק ואמר:"עד שהגעתי, האם אקום ואסע. האעזוב כעת את הקבוץ? ביתי בגוש עציון - אלחם בגוש!". רב היה צערו כשהוכרח ע"י פקודה מגבוה להשלים את המיקוש ולעבור למלא חובתו במקום אחר. "אין דבר, אחזור בקרוב!". ויותר לא ראינוהו. אל השבי באתנו הידיעה המדהימה - אריה איננו, לא ידענו באיזה קרב, היכן ואיך. אך מה זה משנה? תארנו לעצמנו - לא נרתע מלבצע משימה קשה. כי כזה היה תמיד ועל משמרתו נפל.
עמוס ל.

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח.

רשימות לזכרו

לזכרו- א.ר.

כשהגיעתנו הידיעה ואנו בשבי - נדהמנו.
הרבה חברים אבדנו בימי המערכה על הגוש וחשבנו סימנו בזאת. אולם, לא מלאה כוסו של הקבוץ.
קשה במיוחד היתה עלי אבדתו של אריה. אזכרהו עוד מקבוצת "שלהבת" כשהיינו יחד בתנועת הנוער, שרשרת ארוכה של חויות משותפות, טיולים, מחנות, מסיבות, פעולות קבוצה, ותמיד אריה הגבוה וטוב הלב אתנו. אריה הדגלן, הגזבר, תמיד בעל תפקיד. כי לעולם לא השתמט מלמלא את חובתו.
וכשהנוער נקרא לגיוס - קם והלך לפלמ"ח. אמנם עזב אותנו, ידענו לא עזבנו על מנת לחיות חיי בטלה בעיר. הוא המשיך את דרכנו:למשק ולנשק, וידענו ששתי הדרכים מובילות למטרה אחת. וכעבור זמן נפגשנו שוב. עלינו להתישבות ואריה בא. בא בימים קשים, בימי המצור על הגוש. על מנת למלא חובתו, וכולנו שמחנו. כי ידענו שוב נפגשו הדרכים. כאילו לא נפרדו מעולם, כי תמיד היה אריה בינינו ובדרך המשותפת הזאת נפל.
לא נשכחך אריה!
א.ר

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח.

רשימות לזכרו

לזכרו-ז'ק

ארילוש קראנו לו ככינוי חיבה. הוא היה מותיקי הפלמ"ח, שגדל ברוחה של החטיבה והיה בה ללוחם. עוד בהיותו בפלוגה ח' גילה התעניינות רבה בשטח החבלה, ועשה שעות רבות ב"המצאת פטנטים" שונים. במלחמה נחשב לאחד החבלנים בעלי הערך.
הוא יצא לגוש עציון ועזר בבצור ובמקוש השטחים. התנאים היו קשים והאמצעים מינימליים בהחלט. אף על פי כן עזר בעצות ובמעשים שסייעו לבצור הגוש ולהדיפת ההתקפות הראשונות.
מהגוש נשלח ע"י מטה הגדוד להדריך בקורסים לחבלנים, בהם הצטיין בידיעת החומר וביכולתו להגישו בצורה יעילה לחניכיו. הוא היה חבר טוב לכל החניכים ורע- מדריך.
עם ירידת הגדוד לשפלה ירד גם ארילוש. הגדוד הוה את יחידת החמש שיצאה להתקפה על לטרון. ארילוש בתפקיד של חבלן יצא במשורין בו נמצא גם מפקד הפלוגה יאקי. הכוח הצליח לחדור לתחנת המשטרה בלטרון, אולם החיפוי של חיל הרגלים התמהמה לבוא. היחידה לא יכלה להתגבר על כוחות האויב בעצמה ואנשי המשורין, ובתוכם ארילוש, נלחמו בשארית כוחם, אך האויב המבוצר גבר עליהם ואנשי המשורין וביניהם:מפקד הפלוגה, הקשרית וארילוש נפלו חלל.
ז'ק

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח.