מפקדי הפלמ"ח

סגני המפקד

מפקדי חטיבות

מפקדי הגדוד הראשון

מפקדי הגדוד השני

מפקדי הגדוד השלישי

מפקדי הגדוד הרביעי

מפקדי הגדוד החמישי

מפקדי הגדוד השישי

מפקדי הגדוד השביעי

מפקדי הגדוד השמיני

מפקדי הגדוד התשיעי

מפקדי הגדוד העשירי

מפקדי הפלוגה הימית - פלי"ם

מפקדי המחלקה הערבית - השחר

מפקדי המחלקה הגרמנית

מפקדי מחלקת הטיס