תקציר תולדות הפלמ"ח

הפלמ"ח (פלוגות המחץ) – החטיבה המגויסת של ארגון ה"הגנה" שהיה כוח המגן הצבאי של הישוב היהודי המאורגן והתנועה הציונית, עד הקמת המדינה ("צבא המדינה היהודית שבדרך"). ארגון ה"הגנה" עצמו פעל בהסתר מהשלטון הבריטי בארץ, וחבריו היו מתנדבים שהתאמנו במחתרת ובאורח לא-סדיר, בעיקר בשבתות וחגים. מספר מתנדבי ה"הגנה" היה מעל ששים אלף.