ליף ליפשיץ נמרוד נימי ז"ל

בן זלמן
נולד בישראל
ב-1924
גוייס ב-1941
יחידות: חטיבת הראל, יחידה הירושלמית, פל' ו'
תפקיד אחרון: חבלן
נפטר ב-22/4/2001