לויט ישעיהו טומבה

בן ישראל
נולד בליטא
ב-1929
עלה ב-1936
גוייס ב-1943
יחידות: הגדוד השלישי, פל' ו'+ט'
בהכשרת דפנה/הצופים ה'