זילברברג דב ברלה

בן אליעזר
נולד בפולין
ב-1928
עלה ב-1928
יחידות: הגדוד הרביעי, פל' ז'
בהכשרת דליה, השומר הצעיר