בר צבי בצראוי ששון

בן דוד
נולד בישראל
ב-1924
יחידות: פל' א'