ביקור קציני וקצינות נפגעים של חיל השריון

קציני וקצינות הנפגעים של חיל שריון הגיעו ליום בבית הפלמ"ח – סיירו בתצוגות ושוחחו עם שייק'ה גביש ועם זאב.

עיסוקם הרגיש קרוב ללבנו – מקווים שהיה להם משמעותי ומעניין.

הקצינים בשיחה עם שייק'ה גבישבתמונה – הקצינים בשיחה עם שייק'ה גביש

קציני וקצינות הנפגעים של חיל שריון