ביקור משלחת חניכי תנועת "השומר הצעיר"

משלחת חניכי תנועת "השומר הצעיר" היוצאת לפולין הגיעה אלינו ליום הכנה לקראת המסע.
אין ספק שחולצה כחולה יפה לבית הפלמ"ח יותר מכל העדיים!

משלחת חניכי תנועת "השומר הצעיר"