ונזכור את כולם

טוראי אדמונדסון ויליאם ("ביל") ז"ל

בן הייזל-מיי וויליאם-ברטרם
נולד בארה"ב
ב תרע"ז, 1927
יחידות: הגדוד הראשון
נפל בקרב באבטחת הדרך לירושלים
בב' תמוז תש"ח, 9/7/1948
מקום נפילה: אל קובאב
נקבר בחיפה
בן 21 בנפלו

קורות חיים

בן ויליאם-ברטרם והייזל-מיי. נולד בשנת 1927 בארצות-הברית להורים שהיגרו אליה מאירלנד. מחסידי אומות-העולם שהתנדב למלחמת שחרור ישראל.
קומוניסט בהשקפותיו. התמרד תמיד נגד כל דיכוי מעמדי ומדיני. זמן-מה עבד כעובד סוציאלי ושאף להיות אמן.
במלחמת-העולם השניה התנדב למלחמה בנאצים. כששוחרר עבר לצרפת והשתלם באמנות הפיסול. היו לו ידידים מישראל, ושאיפתם היתה לשאיפתו: עשה למען "עליה ב'" ולבסוף עלה לארץ, להשתתף השתתפות אקטיבית בתקומת ישראל. בדרך צחוק נוהג היה לומר, כי כאירלנדי-לשעבר הוא אויב מובהק של המשטר הבריטי ונאה לו להשתתף במרד היהודים, כשם שליוה באהבתו את המרד האירי, ואולם המניע העיקרי לפעולתו היתה שנאתו לפשיזם. ובהתקפת עמי ערב על ישראל ראה נסיון של הפשיזם לדכא את שוחרי הדרור והקידמה.
היה אמיץ-לב ובז לסכנות. ואחת היתה משאלתו: אם נגזר עליו ליפול, שיפול מיד ויינצל מיסורים יתירים.
משאלתו זו נתקיימה ב-9.7.1948, בדרך לירושלים, פגע כדור בראשו ובו ברגע נפל חלל. נקבר ביפו. ב-16.4.1951 הועבר לבית-הקברות הפרוטסטנטי בחיפה.
בצרפת השאיר אשה צעירה, שאמר להעלותה אליו לאחר הנצחון.

אלבום תמונות