"בין המעדר והחנית" - הסתדרות הנוער העובד במלחמת השחרור

שם המחבר: שוורץ-איזלר, עמיר
הערות: עבודה ליחידה אחת לבגרות בהיסטוריה

תיאור הספר

עבודת תלמידים על הסתדרות הנוער בעובד במלחמת השחרור. העבודה מבוססת על עיתון "מעלה" ועל עדויות.