פמוטים וחנוכיה

תיאור המוצג

1. פמוטים להדלקת נרות שבת.
2. חנוכיה.