חגורות

תיאור המוצג

1. חגורת עור מתקופת ההכשרה. התקבל מאת: משה צביקל.
2. חגורה צבאית עם אבזם שבו סמל נשר. התקבל מאת: נעם רנן.