מכשיר לקריאת מפות ותצלומי אויר

תיאור המוצג

מכשיר לקריאת מפות ותצלומי אויר מקורס ניווט וטופוגרפיה במשמר העמק. התקבל מאת: שלום זינגפר, חולון.