בקבוק חול מאילת – גדוד שמונה, חטיבת הנגב יולי 1949

תיאור המוצג

התקבל מאת: מרק הרמן, לוחמי הגטאות.