כלי עבודה

תיאור המוצג

1. טוריה רחבה. התקבל מאת: מחסני הסוכנות בצריפין.
2. מכוש גדול. התקבל מאת: מחסני הסוכנות בצריפין.
3. מגפים שחורים של בחור. התקבל מאת: מחסני הסוכנות בצריפין.
4. כובע טמבל בצבע חאקי. התקבל מאת: זהבה זמיר רמת הכובש.