מסעות וסיורים

תיאור המוצג

1. מצפן פריזמטי מקורס ניווט וטופוגרפיה בפלמ"ח בנרתיק עור. התקבל מאת: שלום זינגפר.
2. מצפן. התקבל מאת: רות סגל.
3. מפה.
4. פנס צבאי. התקבל מאת: שמואל קלי.
5. תרמיל צד. התקבל מאת: נעם רנן.
6. מימיה מאלומיניום עם מכסה אלומיניום. התקבל מאת: רות סגל.
7. כובע היטלמאכר עם הגנה לעורף. התקבל מאת: זיוה ואיתמר ארבל.