כלי בישול – כלבויניקים ומרקיות

תיאור המוצג

1. סיר בישול בינוני. התקבל מאת: מחסני הסוכנות בצריפין.
2. קלחת אלומיניום לבישול או להרתחת מים. התקבל מאת: מחסני הסוכנות בצריפין.
3. צלחת אלומיניום למשקל. התקבל מאת: מחסני הסוכנות בצריפין.
4. מצקות אלומיניום. התקבל מאת: מחסני הסוכנות בצריפין.