header
ינואר
עם הגילויים על המתרחש באירופה, הוחלט לגייס כוח משימה של שליחים-צנחנים שיפעלו בארצות הכיבוש הנאצי. הכוונה הייתה לשלב בין משימות מבצעיות של המודיעין הבריטי לבין משימות ציוניות של סיוע לאחים בצרה. מבין 37 השליחים שיצאו למשימות, 14 היו חברי פלמ"ח. שבעה מהם לא שבו משליחותם.
בכ"ג בטבת תש"ה, נשלחה המחלקה הדתית של הפלמ"ח להקים על אדמות ביריה היאחזות למטרות שמירה. המאבק על ההיאחזות הפך לשם דבר.
ב- 14.1.48 התקיף המון ערבי, בפיקודו של עבד קאדר אל-חוסייני, את גוש עציון. הייתה זו ההתקפה הגדולה ביותר של כוח ערבי על נקודת יישוב יהודית, מאז פרצה מלחמת העצמאות.
בעקבות ההתקפה על גוש עציון הוחלט להחיש תגבורת דחופה של לוחמים ונשק. הניסיון הראשון לחבור אל הגוש לא צלח. למחרת יצאו ל"ה לוחמי פלמ"ח וחי"ש בפיקוד דני מס מהמושבה הרטוב לעבר הגוש. הם יצאו ולא הגיעו ליעדם: עם עלות השחר התגלתה השיירה על יד פורעים ערביים ובקרב אדירים – נפלו כולם.
בתגובה ללכידתה של אונית המעפילים - "אנצו סירני", יצאה חולייה בת שבעה חברים, ביניהם בחורה אחת, במטרה לפוצץ את תחנת הרדאר המשקיפה מהכרמל לים. חומר הנפץ הוטמן ונמסרה הודעה טלפונית לבריטים, אשר הצליחו לנטרל את חומרי הנפץ.
להקת 'הצ'יזבטרון' היתה להקת הזמר והבידור של הפלמ"ח. הלהקה נדדה בעיקר בין היחידות הלוחמות והביאה משב רוח אופטימי ומרענן גם אל המשלטים המרוחקים ביותר.