header
פלמ"ח - פלוגות המחץ של ההגנה
ההדרכה העוטפת את "מסע פלמ"ח" תותאם לקהל היעד ומטרתה לאפשר את הדיאלוג בין המודרכים לסיפור ההיסטורי. זאת באמצעות התמקדות בנושא שמתחבר לקבוצה ועבודה בכלים סדנאיים ואחרים.
  • תוכניות הדרכה תוכניות הדרכה
  • אוצר התמונות אוצר התמונות
  • יד לגח"ל יד לגח"ל
  • מסע הפלמ"ח מסע הפלמ"ח
  • חברי הפלמ"ח חברי הפלמ"ח
    

מאז פתיחתו של המוזיאון ביקרו בו למעלה ממליון מבקרים. כמחצית מקרב כלל המבקרים היו תלמידים וחיילים, שהם קהל היעד המובהק של המוזיאון.

צוות ההדרכה של המוזיאון הכין למבקרים תוכניות הדרכה מיוחדות שנועדו להרחיב ולהעמיק את חוויית התצוגה במוזיאון. במסגרת זאת הוצעה במהלך שנת הלימודים, לעשרות כיתות של תלמידים מרחבי הארץ, פעילות סדנאית מיוחדת, שדנה בסוגיות הנובעות מהתצוגה אשר יש להן השלכות על החיים בארץ.
אוקטובר 1943 - תחילת פעילותה של החוליה היבשתית

מאוקטובר 1943 ועד אפריל 1946 הבריחו אנשי "החוליה היבשתית" של הפלמ"ח כ-5000 עולים ארצה. בזוגות ובקבוצות עד שמונה עולים עברו יחד את הגבול של ארץ ישראל עם סוריה ולבנון במבצעים סודיים שחלקם עדיין לא סופרו.
מאגר מידע פלמ"ח
תיאור פעולות הפלמ"ח, התארגנות במסגרת עבודה ואימונים, מבצעים במסגרת 'תנועת המרי' ובמיוחד תרומתם המכרעת של לוחמי הפלמ"ח בקרבות מלחמת העצמאות. פרקים מיוחדים מספרים על תרבות והווי בפלמ"ח, על הפלוגות הראשונות ועל מורשת הפלמ"ח, על הסיירים, על המפקדים ועל תורת